Serveis

Les instal·lacions d’Artístics estan a disposició de totes aquelles entitats o associacions culturals relacionades amb la música i la dansa, de la ciutat de Dénia. El procés que han de seguir les entitats o associacions per a sol·licitar un espai en Artístics consisteix a omplir una instància, especificant les activitats que desitgen realitzar en el local, així com els dies i horaris en què es pretén desenvolupar-les. La cessió de l’espai es pot concedir per al període comprés entre els mesos de setembre i juny, ambdós inclosos, o per un temps més reduït per a organitzar activitats puntuals.

 L’associació presentarà la instància de sol.licitud d´un espai en Artístics en el Registre Municipal i l’entregarà en les oficines de la Regidoria de Joventut (Llunàtics), ronda de les Muralles, 42. La sol·licitud serà estudiada pel departament i l’associació rebrà per escrit la contestació a la seua petició.

 

 

FacebookTwitter