Presentació

  Presentació

 La Regidoria del Major de l’Ajuntament de Dénia desenvolupa el programa  Aules de la 3ª Edat, a través de propostes que fomenten la trobada, el diàleg, la convivència i la participació de les persones majors, amb l’objectiu d’augmentar la seua autoestima, millorar el seu equilibri i harmonia i que es mantinguen actives i compromeses amb la dinàmica social i cultural.

En les Aules de la 3ª Edat de Dénia se centra la formació integral de les persones majors a través d’activitats compreses en tres àrees: àrea d’Humanitats, àrea plàstica i creativa i àrea d’activitats físiques.

El caràcter no reglat de les activitats que conformen el pla d’estudis, permet que cada persona opte per aquelles matèries que més li puguen satisfer.

Les classes es complementen amb viatges i excursions relacionades amb les matèries que s’imparteixen, així com amb conferències, cursets i seminaris. A més es realitza un periòdic mensual a càrrec dels alumnes d’informàtica i, a final de curs, es realitza un festival i una exposició, on tots els alumnes participen i ofereixen una mostra d’allò que s’ha aprés durant el curs.

Els cursos de les aules de la 3ª Edat, s’imparteixen en les instal·lacions dels centres municipals següents: 

  • Centre de Barri Oest, Carrer Major, 65. Tel. 96 578 24 84
  • Centre de Barri Sertori, Carrer de Sertori, 22. Tel. 96 643 31 83
  •  Espai Centre Social, carrer Calderón, 4. Tel. 96 642 61 65
  •  Espai Torrecremada, parc de Torrecremada.
  •  Espai Llunàtics, ronda de les Muralles, 42. Tel. 96 642 37 00

Falta Espai Jesús Pobre

Falta Espai La Xara

 

Horaris d’atenció al públic de l’oficina de les Aules de la 3ª Edat 

FacebookTwitter