Centres de Barri

Nous espais per a gaudir i aprendre tots junts

 Els Centres de Barri són centres socioculturals, especialment dedicats a la promoció integral de les persones majors. En els Centres de Barri s’imparteixen els programes de les Aules de la 3ª Edat i Dinàmics, i ocasionalment, tallers específics.

 Funcions

Animació per a la incorporació activa a la vida comunitària.

Promoció cultural.

Qualsevol altra que, dins de l’àmbit de l’acció sociocultural, afavorisca              el desenvolupament de la persona.

 Objectius generals

Utilitzar els mitjans de dinamització i acció sociocultural per a afavorir la integració social, l’associacionisme i l’aprofitament del temps lliure.

Facilitar l’accés dels ciutadans als recursos socials i culturals, en les diferents manifestacions.

 Contacte

Centre de Barri de l’Oest
Carrer Major, 65
Telèfon: 965 78 24 84

Horari

 

Centre de Barri Sertori
Carrer de Sertori, 22
Telèfon: 966 43 31 83

Horari

 

 

FacebookTwitter